IK-Bygg

IK-Bygg effektiviserer og forbedrer arbeidet med å kartlegge bygningers tilstand og skaderisiko.

Velkommen!

Velkommen til IK-bygg

Se liste over eksisterende kunder her.

Registrer deg for gratis prøveperiode her.


Mobil og nettbrett

Appen er en tilleggsmodul utviklet for å registrere tilstand og avvik ute på bygget, slik at IK-bygg alltid er oppdatert. Den kan brukes på iOS (iPhone og iPad) og Android-baserte enheter.

For uforpliktende tilbud eller prøvetilgang, vennligst ring oss på 975 30 494 eller send e-post til support@ikbygg.no.Om IK-Bygg

IK-Bygg er et internkontrollsystem som synliggjør byggets tilstand og skaderisiko slik at det blir lettere å få politisk støtte til nødvendig vedlikehold.

IK-Bygg visualiserer status [...] på en oversiktlig måte slik at de som tar avgjørelser om prioritering av midler i kommunen har et godt bilde av situasjonen [...]. En slik visualisering må medføre at vedlikehold prioriteres på bekostning av mer prestisjebetonte bygg".

   -Ivar Fagernes - Overingeniør i Arbeidstilsynet.


Egenskapene

IK-Bygg er et verktøy for eiere og driftsansvarlige. Den viser vei gjennom jungelen av lover og regler om helse, miljø og sikkerhet (HMS).

IK-Bygg består av en enkel og praktisk sjekkliste som besvares ved hjelp av trafikklys som kartlegger tilstanden på byggene dine. Sjekklisten bidrar til å tydeliggjøre plassering av ansvar og stimulere til samarbeid – også med brukerne av byggene.


Fordelene

IK-Bygg i aktiv bruk gir følgende fordeler:

 • Lettere å få gjennomslag for vedlikehold i budsjettforhandlingene
 • Lettere å nå fram med informasjon til rådmenn, folkevalgte, innbyggere, brukere og presse
 • Redusert skaderisiko kan gi redusert forsikringspremie
 • Forenkler kommunikasjonen med tilsynsmyndighetene
 • Sammenligne tilstand med andre kommuner

IK-Bygg revideres og oppdateres jevnlig i samarbeid med tilsynsmyndighetene.

Bred støtte

Disse fremmer og støtter opp om IK-Bygg som er nyttig og nødvendig verktøy til systematisk internkontroll:

 • Direktoratet for Byggkvalitet
 • Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
 • KLP Skadeforsikring
 • Norsk Brannvernforening
 • Arbeidstilsynet
 • Helsedirektoratet
 • NKF bygg og eiendom

IK-Bygg revideres og oppdateres jevnlig i samarbeid med tilsynsmyndighetene.

Roller og rettigheter

I IK-Bygg finnes følgende fire roller:

 • Forvalter
 • Eier
 • Utfører
 • Bruker

Kommunen bestemmer seg for en forvalter som først får tilgang til ikbygg.no. Forvalteren er såkalt superbruker og får administratorrettigheter til å opprette tilgang til nye brukere i kommunen.

Hver kommune kan opprete så mange brukere den vil. Forvalter er også ansvarlig for å opprette bygg og velge hvem som skal få tilgang til de enkelte byggene. De øvrige tre rollene er vanlige brukere som har rettigheter til å legge inn data – som for eksempel registrere tilstand på bygg, skrive kommentarer og legge inn bilder.

Statistikk

En av fordelene med ikbygg.no er at kommunen kan sammenligne tilstanden til egne bygg med andre bygg i kommune-Norge.

Brukere av ikbygg.no samtykker i at NKF bygg og eiendom kan bruke innlagt data fra din egen kommune til å generere statistikk om tilstanden. Statistikken viser ikke tilstanden om enkeltkommuner, kun samlet / aggregerte data for flere kommuner innenfor eksempelvis et fylke, en region, en landsdel og landet som helhet.