Personvern og personopplysninger - Personvernerklæring for IK-bygg, LAFT og tilhørende Apper


Her gir vi en oversikt over hvilke personopplysninger som lagres og hvilke formål disse benyttes til.Hvilke personopplysninger lagres?


Når lagres personopplysningene?

Opplysningene lagres når din arbeidsgiver registrerer deg som bruker av systemet, samt ved aktiv bruk av systemet (loggføring).


Hva er formålet ved oppbevaring av personopplysninger?

Opplysningene lagres i systemet for å kunne levere de tjenestene din arbeidsgiver abonnerer på, og for at du skal kunne benytte alle funksjonene som tjenestene tilbyr.


Hvordan kan jeg få innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om meg?

Du kan ta kontakt med personvernombudet hos din arbeidsgiver.


Når og hvordan kan jeg få mine personopplysninger slettet?

Personopplysninger vil kunne beholdes etter at ditt arbeidsforhold er avsluttet. Dette er for å sikre historikk og sporbarhet.

Ta kontakt med personvernombud hos din arbeidsgiver for informasjon om hvor lenge opplysningene lagres, og hva du kan gjøre for å slette disse etter at oppbevaringstiden har gått ut.