Obs! Nytt fra 03.12.21:

Denne innloggingssiden tar deg kun til IK-Bygg. Dersom du også benytter deg av moduler fra LAFT (drift og vedlikehold, utleie eller renhold) må du logge inn via:

www.laft.io

Innlogging for IK-Bygg